Tietosuojaseloste

25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilö

Rekisterinpitäjä: Atexon Oy
Y-tunnus: 2279057-6
Osoite: Tarjusojantie 13, 90440 Kempele
Puhelinnumero: 010 325 3580
Sähköpostiosoite: info(ät)atexon.com
Www-osoite: atexon.com

Vastuuhenkilö:  Mika Vannas
Sähköposti: mika.vannas(ät)atexon.com

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme keräämiämme tietoja asiakasviestintään, hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen sekä asiakaspalvelun kehittämiseen.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Keräämme henkilötietoja kun asiakas vierailee sivustollamme ja täyttää yhteystietolomakkeen.

Asiakkaan tietoja kerätään asiakasviestintää varten. Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

4. Rekisterin tietosisältö

Käytämme sivustollamme Google Analytics –analytiikkatyökalua, jonka avulla saamme tietoa sivustolla vierailleista henkilöistä. Kerättäviä tietoja ovat mm. sijainti, käyttäjän IP-osoite, sivunäytöt ja sivustolla vietetty aika.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään tai viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vastaamme keräämistämme henkilötiedoista. Emme luovuta tai myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Käytämme yhteistyökumppaneitamme sekä kolmansia osapuolia tietojen käsittelyyn ja säilytykseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Atexon Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista.

Henkilötiedot voidaan hävittää käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö erikseen estä asiakastietojen poistamista.

8. Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä, jotka ovat käyttäjän päätelaitteeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja istuntojen hallintaan ja kävijäseurantaan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Käytämme kävijäseurannan analysoimisessa Google Analytics -analytiikkatyökalua. Kerättäviä tietoja ovat esim. sijainti, käyttäjän IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja aika, vierailun kesto sekä muuta tietoa, jotka liittyvät sivuston käyttämiseen. Tarkempia tietoja antaa Google.

9. Evästeiden estäminen

Mikäli et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, voit halutessasi estää niiden käytön muuttamalla käyttämäsi päätelaitteen internetselaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttäessäsi sivustoamme hyväksyt, että voimme käyttää evästeitä edellä mainituilla tavoilla.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.